ثبت شکایات

جهت شکایت از کالا ، نحوه ارسال و خدمات لطفا با نماینده خدمات پس از فروش فروشگاه آی آر کنسول تماس بگیرید .

جهت شکایت ، انتقاد و پیشنهاد در مورد نقص ها و مشکلات فنی وب سایت فروشگاه آی آر کنسول لطفا با مدیر فنی وب سایت تماس حاصل فرمایید .

نماینده خدمات پس از فروش : ۰۲۱۶۶۷۱۵۰۸۳ – ۰۹۳۸۲۵۰۱۵۷۰

مدیر فنی : ۰۹۳۸۲۵۰۱۵۷۰